Darrer Missatge

Òpera, 2020

Composició / Interpretació percussió

Direcció artística i llibret: Marc Rosich
Direció musical: Francesc Prat
Mezzosoprano: Elena Tarrats
Percussió: Mario G. Cortizo

Encàrrec d’Òpera de Butxaca i Nova Creació de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu

Financiat amb el recolzament de la beca per a la recerca i la innovació de les arts escèniques de l’OSIC, Generalitat de Catalunya 2020

Estrenada al Gran Teatre del Liceu

“L’estil de Cortizo es diferencia considerablement del de la resta d’autors, amb un llenguatge bàsicament tonal i sense prejudicis a l’hora de desenvolupar frases melòdiques que Tarrats sap aprofitar. L’acompanyament de la percussió, magníficament interpretat pel seu autor, és de considerable riquesa i imaginació, coquetejant amb elements pop i grooves que recorden l’estil d’una compositora com Rosalía.”

Antoni Colomer, Ópera Actual

I AM

Anterior projecte

I AM

Anterior projecte

LUAº

Següent projecte

LUAº

Següent projecte