Reprodueix vídeo

Keep Moving Method

Publicitat, 2020

Composició / Gravació d'àudio / Interpretació en gravacions

Text i direcció: Mercedes Boronat

Actriu: Elena Tarrats

Vídeo: Joan Esteve

LUAº

Anterior projecte

LUAº

Anterior projecte

A Banda de Lombás

Següent projecte

A Banda de Lombás

Següent projecte