Reproducir vídeo

Conte Trencat

Curtametraxe, 2019

Tipo de trabajo:

Composición / Gravación de audio / Interpretación en gravacións 

Tipo dirección:

Guión e direción: Miguel Gago / Produción: Mireia Graell

Equipo artístico:

Violín: Antía Ameixeiras
Voz: Elena Tarrats
Percusión e acordeón: Mario G. Cortizo

Cliente / Compañía:

Ringo Media Productora cinematográfica

Teatros, sitios de representación, festival:

Estreada no Festival Grec de Barcelona

A Banda de Lombás​

Anterior proxecto

A Banda de Lombás​

Anterior proxecto

Hai, la pescadora de somnis

Seguinte proxecto

Hai, la pescadora de somnis

Seguinte proxecto