Traballos / Projects

-Gelria

O simbólico nome do buque holandés no que o poeta rianxeiro Manuel Antonio (1900-1930) estivo embarcado nas súas viaxes a América dá nome a un proxecto que ten como fin poñer en música e gravar os principais poemas da lírica galega de tódolos tempos. Este percorrido, que abrangue dous séculos de poesía, ten o seu núcleo no s. XX no que atopamos nomes tan emblemáticos como Ramón Cabanillas, Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio Ferreiro, e autores do noso tempo como Luz Pozo Garza, Bernardino Graña, ou Xosé Luis Méndez Ferrín, entre moitos outros.

Gelria é un colectivo cultural integrado por Federico Mosquera, Mario G. Cortizo e Elena Tarrats que nace co obxectivo de universalizar e poñer en valor a literatura e a cultura galega. Confluen no terreo musical provindo de diferentes eidos culturais, como a música clásica e contemporánea ou o teatro. Gelria no Facebook. Gelria no Twitter.

RUA_1590

Foto promocional / Promo picture

El simbólico nombre del buque holandés en el que el poeta Manuel Antonio (Rianxo 1900- Rianxo 1930) estuvo embarcado en sus viajes a América, da nombre a un proyecto que tiene como fin poner en música los principales poemas de la lírica gallega de todos los tiempos. Este recorrido abarca varios siglos de poesía, desde Rosalía de Castro a la actualidad, y tiene su núcleo en el S.XX, en el cual encontramos nombres tan emblemáticos como Ramón Cabanillas, Luis Pimentel, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio Ferreiro, y autores de nuestro tiempo como Luz Pozo Garza, Xosé Luis Méndez Ferrín y Chus Pato.

Gelria es un colectivo cultural integrado por Federico Mosquera, Mario G. Cortizo y Elena Tarrats que nace con el objectivo de universalizar y poner en valor la literatura y la cultura gallega. Confluyen en el terreno musical proviniendo de diferentes campos culturales, como la música clásica y contemporánea o el teatro. Gelria en FacebookGelria en Twitter.

-Mã. El Poder de Decicir:

Primeiro traballo discográfico de Elena Tarrats e Yamini T. Prabhu. Poemas musicados de Gemma Gorga e Mireia Calafell, nunha viaxe polo mundo da muller nas relacións e no amor. Participo neste proxecto tocando percusión e electrónicas, así como na produción musical e arranxos. D.L. C-1299-2013. MÃ. El Poder de decidir, en Facebook.

Ma, Portada.

Portada do disco / CD Cover

Primer trabajo discográfico de Elena Tarrats y Yamini T. Prabhu. Poemas musicados de Gemma Gorga y Mireia Calafell, en un viaje por el mundo de la mujer en las relaciones y el amor. Participo en este proyecto tocando percusión y electrónicas, así como en la producción musical y arreglos. D.L. C-1299-2013. MÃ. El Poder de decidir, en Facebook.

20130520_171041-bn

Sesión de gravación / Recording Session

First record by Elena Tarrats & Yamini T. Prabhu. Poems by Gemma Gorga and Mireia Calafell, a journey through women in love and relationships. I’m playing percussion and electronics and doing musical production and arrangements in this project. D.L. C-1299-2013. MÃ. El Poder de decidir, on Facebook.

0000

-Terra

Terra é un espectáculo baseado na idea da transformación continua e a conexión humana co solo, co terreo, coa Terra, palabra latina que partillamos en Italiano, Catalán, Galego e Portugués. Este concerto busca a conexión de dous mundos, o acústico e o da electrónica en vivo dun xeito orgánico e natural.

P1050571

Presentación de Terra en Den Haag. / Terra Premiere in Den Haag

Terra es un espectáculo basado en la idea de la transformación continua y la conexión humana con el suelo, con ele terreno con la Terra, palabra latina que compartimos en Italiano, Catalán, Galego y Portugués. Este concierto busca la conexión de dos mundos, el acústico y el de la electrónica en vivo de manera orgánica y natural.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1y0PXtJVDwo]

Teasser de Terra / Terra Teasser

New show created and performed by percussionist Mario G. Cortizo, based on the idea of continuous tranformation and human connection with ground, with land, with The Earth, with Terra, latin word shared in italian, catalan, galician and portugues languages. The concert tries to connect both acustic and live electronic worlds in a natural and organic way.

0000

-Dúo Couso & Cortizo:

(En castellano a continuación)

O dúo Couso & Cortizo, formado por Carla Fernández Couso e Mario G. Cortizo nace en Barcelona no ano 2010 como un proxecto onde explorar as posibilidades da fusión do piano e da percusión. Formados inicialmente en Galiza, rematan os seus estudios musicais no Conservatori Superior del Liceu e na ESMuC, Escola Superior de Música de Catalunya. Un dos obxetivos principais do dúo é combinar o repertorio de vangarda preexistente co encargo e estrea de obras de compositores xoves, impulsando deste xeito a creación dunha música dos nosos días. Os instrumentos clásicos, tradicionais, os obxetos da vida cotiá, a electrónica e as novas tecnoloxías  xúntanse aquí para obter un dúo de músicas avanzadas.

No marco da colaboración con compositores e creadores o dúo vén de participar no proxecto multidisciplinar “Caldo de Cultivo” (DL: PO 693-2010; ISBN 9788415045021), promovido polo Foro para Cultivos Culturais de Lalín (Pontevedra). Nesta publicación aparece recollida a primeira gravación comercial do dúo, a obra “Estercar” do compositor Benxamín Otero. Deste xeito o dúo reafirma o seu compromiso coa creación e especial sensibilidade e unión coa súa terra galega.

Gravacións

-Tombeau in memoriam Gérard Grisey, de Philippe Hurel (1999). EscoitarDescargar.

-Estercar, de Benxamín Otero (2010). Escoitar.

-18M, improvisación de Couso & Cortizo( 2011). EscoitarDescargar.

Couso & Cortizo en Facebook

El dúo Couso & Cortizo, formado por Carla Fernández Couso y Mario G. Cortizo nace en Barcelona en el año 2010 como un proyecto donde explorar las posibilidades de la fusión del piano y de la percusión. Formados inicialmente en Galicia, acaban sus estudios musicales en el Conservatori Superior del Liceu y en la ESMuC, Escola Superior de Música de Catalunya. Uno de los objetivos principales del dúo es combinar el repertorio de vanguardia preexistente con  el encargo y estreno de obras de compositores jóvenes, impulsando de esta forma la creación de una música de nuestros días. Los instrumentos clásicos, tradicionales, los objetos de la vida cotidiana, la electrónica y las nuevas tecnologías  se juntan aquí para obtener un dúo de músicas avanzadas.

En el marco de la colaboración con compositores y creadores el dúo acaba de participar en el proyecto multidisciplinar “Caldo de Cultivo” (DL: PO 693-2010; ISBN 9788415045021), promovido por el Foro para Cultivos Culturais de Lalín (Pontevedra). En esta publicación aparece recogida la primera grabación comercial del dúo, la obra “Estercar” del compositor Benxamín Otero. De esta forma el dúo reafirma su compromiso con la creación y especial sensibilidad y unión con su tierra gallega.

Grabaciones

-Tombeau in memoriam Gérard Grisey, de Philippe Hurel (1999). Escuchar. Descargar.

-Estercar, de Benxamín Otero (2010). Escuchar.

-18M, improvisación de Couso & Cortizo( 2011). Escuchar. Descargar.

Couso & Cortizo en Facebook